Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij GEO

Video

Een e-lecture of weblecture is een video-opname van een lezing waarin kennis of leerstof wordt toegelicht. De lengte kan variëren. De opname is online beschikbaar. Studenten kunnen hem op elk willekeurig moment bekijken of beluisteren. Het inzetten van een e-lecture op zich is nog geen blended learning. Wel kan het handig zijn voor studenten die de stof willen herhalen.

E-lectures en blended learning
Als je een e-lecture koppelt aan bijvoorbeeld een verwerkingsopdracht die je in je college geeft, is er sprake van blended learning, omdat de e-lecture dan iets toevoegt aan je onderwijs (en niet komt ‘in plaats van’). Studenten kunnen door de koppeling van e-lecture en opdracht de lesstof beter verwerken, waardoor het geleerde langer blijft hangen.

Kennisclips
De kortste vorm van een e-lecture is een kennisclip: een opgenomen lezing van 5 tot maximaal 10 minuten waarin iemand compact een specifiek onderwerp uitlegt.

Verdieping van je onderwijs
Studenten bereiden de stof thuis voor aan de hand van kennisclips en gerichte opdrachten. In de face-to-face bijeenkomsten (werkgroep, practicum, hoorcollege) breng je als docent verdieping aan. Er gaat minder tijd ‘verloren’ aan het herhalen van de stof die al eerder is aangeboden.

Opdracht aan studenten
Je kunt studenten kennisclips laten maken in plaats van een verslag of presentatie. De studenten krijgen dan de opdracht een deel van de stof te verwerken in een kennisclip. Zo leren ze om kort en bondig te formuleren en een aantrekkelijke presentatie te maken. Studenten kunnen elkaars clips bekijken, beoordelen en van feedback voorzien.

Studierendement verhogen
Zet kennisclips in bij struikelvakken. Door het aanbieden van kennisclips waarin je verschillende concepten uitlegt, kunnen studenten die clips zo vaak als zij willen bestuderen op een zelfgekozen tijd en plaats. Studenten die een college niet konden bijwonen, kunnen met behulp van kennisclips alsnog de relevante lesstof bestuderen. Studenten kunnen de clips voor het tentamen nog één of meerdere keren bestuderen.

Zie ook:

Praktische tips voor kennisclips
De meeste mensen bedoelen met een e-lecture een collegeregistratie: een integrale opname van een college, die de studenten terug kunnen kijken op elk gewenst tijdstip.

Studierendement verhogen
Door het aanbieden van collegeregistraties kunnen studenten de stof zo vaak als zij willen bestuderen op een zelfgekozen tijd en plaats. Studenten die een college niet konden bijwonen, kunnen zo alsnog de relevante lesstof bestuderen. Studenten kunnen de opgenomen colleges voor het tentamen nog één of meerdere keren bestuderen. Het is aan te bevelen om deze opnames te koppelen aan verwerkingsopdrachten, zodat studenten de lesstof beter onthouden.

Ook voor collegeregistraties kun je terecht bij:

Praktische tips voor kennisclips

Bij flipping the classroom herstructureer je je cursus op basis van de leerdoelen: je zet kennisclips in voor kennisoverdracht; daarnaast maak je het contactonderwijs veel interactiever.  Dit is een vrij arbeidsintensieve manier om je onderwijs op te leuken, maar volgens kenners zeer de moeite waard. Wanneer je een cursus al langer geeft en op zoek bent naar nieuwe werkvormen om jezelf en je studenten meer bij de les te betrekken, kan dit voor beide partijen een uitdagende en inspirerende onderwijsvernieuwing zijn.

Meer over:

Flipping the classroom

Share