Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij GEO

Toetsen

Het integreren van digitaal toetsen in je onderwijs is één van de manieren om je onderwijs te versterken. Je kunt met digitaal toetsen zowel de kwaliteit van je toetsen verbeteren als effectiever en efficiënter gaan werken.

Wat is de meerwaarde voor mijn onderwijs?

Digitale toetsing heeft meerwaarde voor student en docent. Digitale toetsing sluit goed aan bij de belevingswereld van studenten. Uit evaluaties blijkt dat zij liever typen dan schrijven en een grotere variatie in vraagtypen waarderen. Ook blijkt uit een literatuurstudie dat digitale toetsing positieve effecten kan hebben op de toetskwaliteit wanneer dit correct wordt ingezet. Zowel summatieve als formatieve toetsen kunnen online worden afgenomen. Docenten hebben binnen de toetstool Remindo overzicht over toetsvragen en afgenomen toetsen, waardoor zij de kwaliteit van de toetsen gestructureerd kunnen verbeteren. Enkele voordelen:

  • Betere leesbaarheid: Leesbare antwoorden bij open vragen leveren veel tijdwinst op.
  • Vragenbank opbouwen: Eenvoudig toetsen samenstellen vanuit een opgebouwde itembank;
  • Veel vraagtypen: Gevarieerde toetsen mogelijk door grote variëteit aan vraagtypen (meer dan 10 vraagtypen beschikbaar in Remindo);
  • Multimedia: Toevoegen van beeld en/of geluid aan toetsvragen;
  • Snel nakijken: Gesloten vragen worden automatisch nagekeken en open vragen worden handmatig digitaal nagekeken;
  • Anoniem nakijken: Met één druk op de knop de mogelijkheid om verticaal, horizontaal en anoniem na te kijken;
  • Feedback: Directe en plaatsonafhankelijke feedback aan studenten;
  • Vraaganalyse: Direct na toetsafname toegang tot analysegegevens van vragen en toetsen.

Het toetssoftwaresysteem Remindo is geschikt voor formatief en summatief digitaal toetsen. Ervaar zelf de mogelijkheden van een digitale toets met Remindo met deze demotoets.

Wil je meer informatie over digitaal toetsen met Remindo binnen de universiteit? Lees meer over digitaal toetsen bij de UU op de algemene pagina Digitaal toetsen van Educate-it.

1. Meld uiterlijk 2 maanden voor de toets dat je digitaal wilt toetsen bij het Roosterbureau. Vermeld daarbij drie data: de toets, de inzage en de herkansing. Het roosterbureau plant dan de juiste toetszalen in.
N.B. Achteraf annuleren van een datum heeft de voorkeur boven te laat een datum voor een digitale toets doorgeven! Houd voor tussentijdse wijzigingen rekening met een termijn van minimaal 2 weken.

2. Neem contact op met de Remindo key user om een afspraak te maken, zodat samen de wensen en planning kunnen worden doorlopen, en je wegwijs kan worden gemaakt in Remindo.

3. Begin ruim op tijd met het invoeren van vragen, zodat je bij een eventuele hulpvraag goed kan worden ondersteund door de key useer. Wanneer je de vragenbank met een grote hoeveelheid vragen vult, zul je daar in de toekomst voordeel aan hebben.

4. Stel op basis van de ingevoerde vragen de toetsmatrijs samen. De key user kan je hier bij helpen. Ook hier geldt: hoe eerder je aan het samenstellen begint, hoe beter de key user kan ondersteunen.

Wanneer de toetsmatrijs klaarstaat, zal de key user een laatste check doen en de toetsmatrijs vervolgens koppelen aan het toetsmoment in de afnameomgeving, en de studenten die de toets moeten gaan maken. Door de tijd die hier overheen gaat, is het belangrijk dat de toetsmatrijs bij voorkeur twee weken, maar niet later dan één week, voor het toetsmoment af is.

Share